skoolfooi vir 2022

onderriggelde

R 12 200.00 per jaar
 R 1 100.00 per maand / 10 maande

R 1200.00 eerste verpligte paiement betaalbaar Januarie

koshuisfooie

R 6000.00 per kwartaal of R 2400.00 per maand vir 10 maande

bank besonderhede

Rekening Naam : Aliwal-Noord Hoërskool
Bank Naam: FNB
Takkode : 210120
Rekening Nommer : 62167465775